SETSUBUN MATSURI (วันเซ็ทซึบุน)

SETSUBUN MATSURI (วันเซ็ทซึบุน)

คือ วันขับไล่สิ่งชั่วร้าย ซึ่งตรงกับช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูหนาวไปยังฤดูใบไม้ผลิ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ายักษ์ (สัญลักษณ์แทนสิ่งชั่วร้าย) จะเกิดขึ้นตรงช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจึงต้องทำการชำระล้างสิ่งไม่ดีเหล่านี้ออกไปในวันนี้ชาวญี่ปุ่นจะปาถั่วพร้อมส่งเสียงดังว่า \"ยักษ์จงออกไป โชคดีจงเข้ามา\" และรับประทานถั่วตามจำนวนเท่ากับอายุของตนเองเพื่อชำระล้างสิ่งชั่วร้าย

EHOU-MAKI
ในวันเซ็ทซึบุนชาวญี่ปุ่นจะรับประทานซูชิม้วน(Futomaki) โดยไม่ตัดแบ่งและระหว่างรับประทานจะหันไปทางทิศทางแห่งความสุข (Ehou) ซึ่งเป็นทิศที่เทพเจ้าสถิตอยู่โดยทิศทางแห่งความสุขของปี 2019 ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

Visitors: 129,768